wisieńka

8 tekstów – auto­rem jest wi­sieńka.

* 'nar­ko­tyk' dlacze­go tak na niego mówisz?
- bo gdy jest przy mnie, czuję się jak­bym była na ha­ju.
* prze­cież nar­ko­tyki uza­leżniają, tak nie wolno!
- no właśnie. uza­leżniłam się od mo­jego narkotyku. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 1 maja 2010, 22:17

Z każdym dniem, co­raz bar­dziej się w to­bie za­kochuję .. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 24 kwietnia 2010, 09:57

SZCZĘŚCIA nie da się zdefiniować.
opi­sać można je­dynie nieszczęście.
przes­tań być nie­szczęśli­wym, to zrozumiesz.
MIŁOŚCI nie da się zde­finiować. brak miłości można.
kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości, zrozumiesz. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 1 kwietnia 2010, 15:31

.. mężczyz­na z pasją.
obojętnie jaką, ale żeby miał ten ogień w oczach.

to jest to! 

myśl
zebrała 196 fiszek • 18 marca 2010, 22:17

Poczu­cie hu­moru poz­wa­la mi za­pom­nieć o powadze,
wte­dy na­wet to, co trud­ne, wy­daje się łatwiejsze. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 13 marca 2010, 11:58

uśmie­chaj się, do każdej chwi­li uśmiechaj! 

myśl
zebrała 89 fiszek • 12 marca 2010, 20:29

widzę tyl­ko to, co jest w środ­ku.
zewnątrz mnie nie interesuje. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 5 marca 2010, 17:24

Teore­tycznie każdy ma ja­kiś talent.
Z tym, że mu­si go dostrzec. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 24 lutego 2010, 08:25

wisieńka

Jeśli wciąż nie spotkałaś mężczyzny,u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się, bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko póżniej.

Zeszyty
  • ;* – Bierz to co masz pod ręką, to dal­sze może oka­zać się bez­nadziej­nym.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wisieńka

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność